Özel ve kamu sektörlerinde yer alan firma ve kuruluşların karar alıcıları gerek kendileri gerekse diğerleri hakkında doğru bilgileri kullanılabilir şekilde zamanında elde ederek; mevcut durumu doğru değerlendirmek, geleceği öngörmek, planlamak ve yönlendirebilmek ayrıcalığına sahip olmak istemektedirler.

“Alfa Beta Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ” bu isteğe; katma değer yaratan yüksek kalitede denetim ve danışmanlık hizmetleriyle karşılık verme misyonu taşımaktadır.

Bağımsız denetim alanında uzmanlaşmış ve kurumsallaşmış kadrosu ile teori ve pratiği doğru biçimde sentezleyip, müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmaktadır.