Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde bağımsız denetim hizmetleri sunmaktadır.

Alfa Beta Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.; Bazıları SMMM, bazıları YMM olan 40 Bağımsız Denetçi tarafından kurulmuştur.

Ortaklarının büyük çoğunluğu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Uluslararası Finansal Raporlama  ve DENETİM”  isimli yüksek lisans eğitimini  tamamlamıştır. Diğer ortaklarımız ise çeşitli üniversitelerde ve yine ilgili alanlarda yüksek lisanslarını tamamlamıştır.

Alfa Beta Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.”  Bağımsız Denetim, İç Denetim, İç Kontrol, Hile ve suistimal Denetimi, Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı konularında; tüm Dünya’da hizmet vermeyi hedefleyen ve ülkemizde büyük başarılara imza atmak isteyen profesyonel bir kuruluştur.

Bu kapsamda eğitime büyük önem vermektedir.Ortakları için yüksek lisans programı açmış olmanın yanında bugüne kadar şirketteki SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNDE bağımsız denetim başta olmak üzere denetimin her alanı ve mali mevzuat konularında 40 ın üzerinde eğitim düzenlemiştir.Bu eğitimler ücretsiz olup ortaklar dışındaki isteklilere de açık olarak yapılmıştır.