YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Bugünkü ekonomik rekabet ortamında, “ne ürettiğiniz” ve “kime sattığınız” kadar, “nasıl yönettiğiniz” konusu da önem kazanmıştır. İşletmenizi, kaynaklarınızı, müşterinizi ve hatta rakiplerinizi “yönetme yetenekleriniz”, pazardaki geleceğinizi de belirleyecektir. İş dünyasındaki nitelikli yönetim danışmanlığı uygulamaları, şirketlerin pazar ve rekabet performansını ciddi oranda artıran önemli unsurlardan birisidir.

Yönetim danışmanlığı bağımsız ve uzman kişiler tarafından, yönetim, organizasyon, uygulama yöntemleri ve metodlarına ilişkin problemlerin teşhis ve araştırılması, uygun faaliyetler tavsiye edilmesi ve bu tavsiyelerin yerine getirilmesine yardımcı olunması alanında verilen hizmetlerdir.

Yönetim danışmanlık servislerinin amacı, şirketlerin “profesyonel yönetim” tekniklerini kullanarak, optimum maliyetle ve en hızlı şekilde, “üretim ve hizmet” yeteneklerini güçlendirmelerini sağlamaktır.

İş dünyasının profesyonel yönetim alt yapısını oluşturarak, rekabet sistemine proaktif tavırlar geliştirebilecek bir yapıya kavuşması gerektiğini ve bunun için de nitelikli yönetim danışmanlıklarına başvurmaları gerektiğini düşünüyoruz.

 

Nitelikli yönetim danışmanlığının gelişmesiyle birlikte, şirketlerin de performanslarının artacağına inanıyoruz.

Yönetim danışmanlığı hizmetimizde sırası ile aşağıdaki silsileye göre işlem tesis edilmektedir.

a-Mevcut Durum Analizi

b-Kurumsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

c-Yapılacak Yönetim Danışmanlığı Faaliyetlerinin Önceliklendirilmesi

d-Stratejik Yönetim Planı Oluşturma

e-Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Danışmanlık Faaliyetlerinin Yürütülmesi